Terapins utformning

Kognitiv psykoterapi/KBT är en strukturerad behandlingsform. Den utgår från en ordentlig kartläggning av den enskilda klientens problem. Därefter formuleras tydliga mål. Terapin bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeuten och klienten. Målen stäms under arbetets gång återkommande av mot förändringar och resultat.

KBT-terapeuten är mer aktiv än i många andra terapimetoder. Han eller hon ställer frågor som syftar till att personen själv, utan övertalning eller argumentation, ska kunna växla över till nya, mer hälsoamma tankebanor och beteenden.

Terapeuten ritar upp samband så att de blir tydliga och redovisar öppet viktiga fakta kring problemet eller symtomet. För att terapin ska bli så effektiv som möjligt uppmuntras klienten också att arbeta med hemuppgifter mellan samtalen.

Det gäller dessutom att inte bara fokusera på problemet, utan även ringa in, lyfta fram och i terapin använda sig av personens positiva egenskaper och resurser.Jämlika experter

En utgångspunkt i kognitiv- och beteendeinriktad terapi är att den som söker hjälp och terapeuten ska ses som två jämlika experter. Klienten sitter inne med kunskaper om sina egna tankar, känslor, beteendereaktioner och livserfarenheter, medan terapeuten är expert på vilka metoder som kan föra det terapeutiska arbetet vidare.

Klienten avgör själv, i samråd med terapeuten, hur behandlingen ska läggas upp och längden på den. Terapisamtalet varar oftast 45 minuter, och man träffas vanligtvis en gång i veckan. Terapin kan vara kortare, 10-20 gånger. Den kan också pågå längre, ibland upp till ett år eller mer.Tystnadsplikt


För att värna om din personliga integritet och enligt lagen om tystnadsplikt förs inte någon information om den som går i behandling vidare till andra personer eller myndigheter/vårdinrättningar. Detta kan bara ske om klienten själv uttryckligen har gett sitt tillstånd.

Psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal. Journalen förvaras på ett betryggande sätt enligt Socialstyrelsens bestämmelser.