Katarina Hjördisdotter von Uexküll

Legitimerad psykolog

Legitimerad psykoterapeut, utbildad vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm/The Swedish Institute for Cognitive and Behavioural Therapy/Schema Therapy

Auktoriserad kognitiv psykoterapeut

Föreläsare i KBT/kognitiv psykoterapi

Handledaruppdrag

Fil. kand och vetenskapsskribent. Har i cirka 20 års tid skrivit artiklar baserade på vetenskapligt material om bland annat psykologi, medicin/hälsa, friskvård, arbetslivets psykologi/hälsa och människan i samhället.

Tio års erfarenhet av samtalsterapeutiskt arbete. Egen praktik sedan 2001.

Tidigare arbetslivserfarenhet som psykolog: anställning inom den psykiatriska öppenvården och i privat företag med bland annat arbetslivsinriktad rehabilitering som verksamhet.

Samarbetar i nätverk med andra terapeuter inom kognitiv psykoterapi/KBT.

Medlem i Sveriges Psykologförbund, Beteende Terapeutiska Föreningen, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier samt European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Psykoterapeutiska vidareutbildningar:

  • Existentiell psykoterapi, som bland annat handlar om att finna sin personliga mening med livet; att hitta sina mål och värden.
  • Klinisk hypnos, med betoning på avslappning och visualisering av målbilder.
  • Narrativ psykoterapi, som syftar till att gå igenom sin livshistoria och återberätta sitt liv på ett sådant sätt att känslan av sammanhang och mening stärks.