Litteraturtips –
kognitiv psykoterapi/KBT

Allmänt
d´Elia, Giacomo (2000). Kognitiv psykoterapi – ett samarbetsprojekt med patienten. Svenska föreningen för psykisk hälsa.

Freeman, A & DeWolf R (1998). De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem. Natur och Kultur.

Greenberg, D & Padesky, C (1995). Mind over mood. Change how you feel by changing the way you think. The Guilford Press.

Kåver, Anna (2006). KBT i utveckling. En introduktion till kognitiv beteendeterapi. Natur och Kultur.

Wills, F & Sanders D (1997). Cognitive therapy. Transforming the image. Sage Publications.

Öst, Lars-Göran (red.) (2006). Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Natur och Kultur.Depression
Burns, D (1999). The feeling good handbok. A Plume Book.

Tanner, S & Ball, J (1999). Att ta sig upp när man är nere. Hjälp till självhjälp vid depression. Natur och Kultur.


Ångest

Basset, L (1995). Befriad från ångest. Natur och Kultur.

Bejerot, Susanne (2005). Tvångssyndrom/OCD. Nycklarna på bordet. Cura.

Farm Larsson, Maria & Wisung, Håkan (2005). Fri från ångest och fobier. Natur och Kultur.

Kåver, Anna. (1999). Social fobi. Att känna sig granskad och bortgjord. Cura.Personlighetsutveckling
Bennett-Goleman, T (2001). Känslans alkemi – hur sinnet kan läka ditt hjärta. Wahlström &Widstrand.

Young, J E (1994). Reinventing your life. The breakthrough program to end negative behavior…and feel great again. A Plume Book.


Övrigt
Hjördisdotter von Uexküll, Katarina (2005). Att arbeta med känslor i kognitiv psykoterapi. Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Kabat-Zinn, J (2005). Vart du än går. Medveten närvaro i vardagen. Natur och Kultur.

Kroese, A J (2000). Minska din stress med meditation. Natur och Kultur.

Kåver, A (2004). Att leva ett liv – inte vinna ett krig. Natur och Kultur.

Nilsonne, Å (2004). Vem är det som bestämmer ditt liv? Natur och Kultur.