Om kognitiv psykoterapi/ KBT

Cognitive Behavioural Therapy eller CBT är internationellt samlings-namnet för ett antal kognitiva och beteendeinriktade terapimetoder.
En viktig utgångspunkt inom CBT är att problematiska beteenden och störningar i känslolivet kan härledas ur ”felaktiga”, icke-funktionella eller ohälsosamma tankemönster.

Ordet kognition syftar på hur vi tänker och tolkar det som händer omkring oss. Olika personer kan reagera helt olika på samma slags situation, beroende på hur den uppfattas rent subjektivt. Psykisk ohälsa beror inte sällan på att personen tänker negativt kring sig själv eller om det som sker runtomkring. Invanda beteenden spelar också stor roll.

Såväl våra tankar som handlingar påverkar våra känslor. I kognitiv psykoterapi/KBT läggs därför stor vikt vid att förändra gamla, självgående mönster där tankar, känslor och handlingar hakar i varandra.

Terapeuten försöker hjälpa klienten att kartlägga och modifiera eller ändra sitt sätt att tänka och agera i olika situationer – här och nu. Syftet är att komma in i nya, ”goda cirklar” – och därigenom må bättre eller bli av med sina psykiska symtom.

Avgörande för resultatet är dock inte bara terapeutiska tekniker utan också relationen mellan terapeuten och klienten.