Forskning

Kognitiv- och beteendeinriktad terapi har stadig förankring i psykologiska teorier och i vetenskapligt utvärderade metoder. Forskning visar att terapiformen ger goda resultat. Jämfört med psykofarmaka (mediciner) är effekten ofta lika god eller bättre – särskilt på längre sikt.

För ytterligare information om olika terapier och deras dokumenterade effekter kan du läsa mer på brittiska hälsovårdsministeriets hemsida:
www.dh.gov.uk (sök efter publikationen Treatment choice in psychological therapies and councelling: Evidence based clinical practice guideline).

Det går också att ta del av de utvärderingsrapporter där SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering– har jämfört olika behandlingar av ångest och depression. Se www.sbu.se